top of page

Steun ons!!!

Support Mental Health Care Tanka Tanka steunt het psychiatrisch ziekenhuis in Gambia op basis van vrijwillige donaties en giften van bedrijven, instellingen en particulieren.  De stichting heeft sinds april 2019 de ANBI status. Dit wil zeggen dat alle donaties en giften opgevoerd kunnen worden bij de aangifte Inkomstenbelasting en aftrekbaar zijn.

Om de ondersteuning voort te kunnen zetten is geld nodig, veel geld. O.a. voor medicijnen, onderhoud, scholing- en opleidingsprogramma's. De Stichting wordt bij de fondsenwerving ondersteund door: www.fondsenwervingonline.nlAlle aanvragen worden getoetst op F.I.E.T.S. criteria (Financial, Institutional, Environment and Climate, Technical and Social). 

Wilt u ons ondersteunen? Uw bijdrage is van harte welkom en zeer noodzakelijk! U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL 57 RABO 0330 1491 99 t.n.v. Foundation SMHC Tanka Tanka

Hartelijk voor uw steun en aandacht!!!

bottom of page