Solar plus lampen

Elektriciteit en verlichting is erg belangrijk op Tanka Tanka. Er zijn een aantal apparaten die afhankelijk zijn van elektriciteit zoals bijvoorbeeld de wasmachines. Ook s' nachts is elektriciteit onontbeerlijk voor de verlichting van Tanka Tanka. In het kader van de veiligheid is de verlichting op het terrein van Tanka Tanka aan zodra het donker wordt.

Nu waren er twee problemen:

1. de solar waarvan in 2018 de baterijen zijn vervangen, is hoognodig aan onderhoud toe.

2. de reeds aanwezige verlichting is grotendeels defect doordat deze te laag hing en daardoor vernield kon worden.

In april en juni hebben wij gesproken met Gamsolar over het onderhoud van de solar. Wij hebben hier goede afspraken over gemaakt en op korte termijn vindt het onderhoud plaats

In april hebben wij ook gesproken over het probleem rond de verlichting. Bij wijze van proef hebben wij toen 4 plafonnières aangeschaft. Deze zijn door de elektricien van Tanka Tanka geïnstalleerd en dit bleek een succes. De lampen zijn nu dusdanig geïnstalleerd dat ze hoog genoeg hangen en dus niet meer vernield kunnen worden.

20220621_102122.jpg

Tijdens onze reis in juni zijn nog eens 26 plafonnières aangeschaft. De elektricien van Tanka Tanka is druk bezig met het installeren zodat ook s' nachts het een stuk veiliger is op Tanka Tanka doordat een groot deel van de gebouwen weer voorzien is van een goedwerkende verlichting.

20220621_092037.jpg
20220621_101956.jpg
20220621_093027.jpg
20220621_101826.jpg