top of page

Protestantse gemeente Tiel

Opbrengst collecte protestantse kerk Tiel voor werkzaamheden wondbehandeling en medicatie voorziening.

Het is alweer een paar maanden geleden dat ik  op een smoorhete vrijdagmiddag werd geïnterviewd door ds. Mieke Bregman. Zij is verbonden aan de Protestantse kerk in Tiel.

 

Tijdens de vieringen in de Stille Week, en bij de vastenmaaltijden in het inloophuis, voor Pasen is er voor de Foundation Support Mental Health Care (SMHC) Tanka Tanka gecollecteerd. Vanzelfsprekend wilde Mieke voorafgaand aan de collecte graag meer weten over mijn werkzaamheden en ervaringen in het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia, de foundation en natuurlijk waar het collectegeld aan besteed zou worden. Het interview is in het kerkmagazine “ Samen kerk” mei/juni 2018  van de Protestantse gemeente geplaatst en eventueel terug te lezen  via : http://www.protestantsegemeentetiel.nl/

 

De collecte heeft een heel mooi bedrag van €900,- opgebracht.

Deze donatie zal met name gebruikt worden voor medicatievoorziening en benodigdheden voor wondbehandeling.

Er is continu een groot tekort aan (psychiatrische) medicatie, wanneer de nood hoog is wordt door de foundation  medicatie aangeschaft en verstrekt. Zo ook verbandmiddelen en medicatie voor wondverzorging. 

 

Ontzettend blij ben ik, samen met het foundation-bestuur, met deze gift en we danken ieder die hiervoor een bijdrage heeft gegeven.

 

Mireille Vermeulen

tiel.jpg
bottom of page