top of page

Renovatie binnenterrein en kamers

Er is grote behoefte aan een veiliger binnenterrein waar de patiënten overdag vrij kunnen bewegen, en waar sport- en ontspanningsmogelijkheden worden gerealiseerd. Helaas ontbreekt het daar nu aan. De bodem van dit terrein is erg ongelijk met veel kuilen en ligt vol met losliggende stenen en bouwafval. Patiënten liggen en zitten veelal op de grond, er zijn er geen faciliteiten om te ontspannen en te sporten.

In de regentijd is afvoer van water een probleem, het binnenterrein verandert steeds in een grote plas. Op dit moment wordt samen met de manager van Tanka Tanka gedacht naar de bekostiging van de renovatie van het binnenterrein en hoe dit project aan te pakken.

Maart/april 2023 zijn er afspraken gemaakt met ‘Stichting Bouwen’, over verschillende bouw-en renovatieprojecten in TT, zoals:

*renoveren van de opname-kamer voor patiënten ( verwoest na brand)

*verbouwing van de staff-kamer (verbeteren observatie-mogelijkheid patiënten)

*aanleg van een nieuwe bantaba( overdekte zitgelegenheid) *aanleggen verhoogd looppad op het binnenterrein (in regenseizoen vaak wateroverlast)

*watervoorziening aanleggen in de wondkamer (verbeteren hygiëne)

*plaatsen van bankjes in de wachtruimte voor familieleden.

*plaatsen van solarverlichting

*aanleggen van looppaden

Eind juni 2023 zijn de werkzaamheden afgerond en heeft de aannemer de projecten opgeleverd. Tijdens ons bezoek in juni hebben wij de mooie resultaten bekeken!

bottom of page