Vacature bestuurslid met aandachtsgebied fondsenwerving en sponsoring

 

Wij zijn op zoek naar versterking van ons bestuur! Het aandachtsgebied fondsenwerving en sponsoring is belangrijk, maar tot nu toe nog onderbelicht. Misschien ben jij wel de geschikte persoon, we verwelkomen je graag.

Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de psychiatrische zorg in de meest brede zin in het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia.

Om ons doel te bereiken hebben we financiële middelen nodig. Het is hiervoor van belang bestaande en potentiële donoren en sponsors te enthousiasmeren en te binden en daarnaast giften te genereren.

Als foundation kiezen wij voor projecten die het management en de medewerkers van het psychiatrisch ziekenhuis noodzakelijk vinden, maar houden de noodzaak en haalbaarheid kritisch tegen het licht. Voorbeelden hiervan zijn onderhouden en renoveren van het gebouw, aanschaffen van batterijen voor de solarpanelen, opleiden  en trainen aan lokaal personeel en het faciliteren van wondbehandeling, 

Belangrijkste taak voor deze bestuursfunctie is geld genereren voor projecten door:

  • Het schrijven van aanvragen naar fondsen en het opstellen van de bijbehorende begroting

  • Het onderhouden van de bestaande contacten met donateurs en bedrijven

  • Zorgdragen voor uitbreiding van dit netwerk door het organiseren van evenementen, het voeren van wervingsgesprekken en het opstellen van mailingen

  • Bijwonen van bestuursvergaderingen, ongeveer 6 keer per jaar, deze vergaderingen vinden centraal in Nederland plaats

 

Voor deze functie is het wenselijk dat je:

  • Creatief, ondernemend, communicatief sterk en resultaatgericht bent

  • Affiniteit hebt met Afrika en vrijwilligerswerk

Wat bieden wij?

  • Een functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor creativiteit   

  • Ondersteuning door “Fondsenwerving-online”

  • Samenwerking met een enthousiast bestuur met integere, betrokken bestuursleden

  • Een mooie, zinvolle ervaring, goed voor op je CV

 

Voor meer informatie over fondsenwerving voor Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka"", kan je ook contact opnemen met Lida van der Maat, mob.nummer 06-47584706 of een mail sturen naar: foundationsmhctankatanka@gmail.com