Het bestuur van Foundation SMHC Tanka Tanka – allemaal werkzaam op vrijwillige basis – bestaat uit:

Jan van Gils             

René de Graaf       

Mireille Vermeulen 

 

Hans de Vries

Maarten van

Sonsbeek

Wilfried Holtus

Jan Ramondt 

Lida van der Maat

Leonieke Vroom

 

: Voorzitter

: Secretaris / Website / Projecten

: Bestuurslid / Plaatsvervangend

  Secretaris / PR

: Penningmeester

: Bestuurslid (psychiater)

: Bestuurslid

: Ambassadeur

  (specialisatie psychiatrie)

: Adviseur en Fondsenwerving (geen bestuurslid)

: Ondersteuner Fondsenwerving