Het bestuur van Foundation SMHC Tanka Tanka – allemaal werkzaam op vrijwillige basis – bestaat uit:

Jan van Gils             
René de Graaf       
Mireille Vermeulen 
 
Hans de Vries
Wilfried Holtus
Lida van der Maat
Leonieke Vroom

 

: Voorzitter

: Secretaris / Website / Projecten

: Bestuurslid / Plaatsvervangend

  Secretaris / PR

: Penningmeester

: Bestuurslid

: Adviseur en Fondsenwerving (geen bestuurslid)

: Ondersteuner Fondsenwerving