Probleem

Er is dagelijks tekort aan medicijnen, waardoor patiënten in Tanka Tanka niet of onvoldoende behandeld kunnen worden voor hun psychiatrische aandoening.

Mogelijke gevolgen

  • Patiënten tijdens psychosen zijn een gevaar voor zichzelf en of voor medepatiënten en hulpverleners.

  • Patiënten en Hulpverleners lopen gevaar door agressieve medepatiënten.

  • Patiënten moeten langer opgenomen blijven.

Doel

Belangrijkste psychiatrische medicijnen zijn altijd op voorraad in Tanka Tanka, zodat de behandeling van patiënten niet in gevaar komt en medepatiënten en hulpverleners geen gevaar lopen.

Actiepunten

  • Duidelijkheid krijgen over huidige beloop medicatie. (zoals medicijnen voorschrijven,  aanvragen, afgifte en verantwoordelijkheden)

  • Project medicatie bespreken met de manager.

  • Knelpunten in kaart brengen en plan van aanpak in samenwerking met de  zorgmanager opstellen.

  • Bestuursleden tussentijds op de hoogte brengen en plan van aanpak  bespreken.

  • Plan van aanpak uitvoeren.