Project 1:

Vervangen accu's van de solar installatie

Vervanging batterijen van de huidige solarinstallatie Tanka Tanka.

Projectteam: Ton Appel en René de Graaf.

Wij besluiten de batterijen te vervangen mits de panelen iedere veertien dagen worden                schoongemaakt. Hier worden duidelijke afspraken over gemaakt.

Voorstel via een aftekenlijst met foto’s aan het projectteam.

Op 18-07-2018 is de opdracht verstrekt aan GAMSOLAR. 26-07-2018 zijn de werkzaamheden uitgevoerd.

13-08-2018 is de opdracht formeel afgerond d.m.v. ter betalingstelling factuur

Het schoonmaken van de zonnepanelen.png