Wij vragen maximale aandacht voor de psychiatrie in Gambia!

Het ging nog nooit zo goed in Nederland, maar hoe staat het met de psychiatrische zorg in Gambia.

Gambia is het kleinste land van het Afrikaans continent en ligt in het westen, in z’n geheel omsloten door Senegal. Het heeft ongeveer twee miljoen inwoners en is één van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De economie van Gambia behoort tot een van de zwakste in de wereld.

Tanka Tanka Psychiatric Hospital is een psychiatrisch ziekenhuis in Gambia en is onderdeel van het algemeen ziekenhuis Edward Franciss Small Teaching Hospital in Banjul

Tanka Tanka is gehuisvest in Sukuta. Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten vierentwintig uur per dag verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met een psychiatrische problematiek, soms in combinatie met een verstandelijke beperking, die veelal worden verstoten in de samenleving. De Psychiatrie in Gambia krijgt weinig aandacht vanuit de overheid. Mogelijk door de culturele complexiteit om psychiatrische problematiek als een ziekte te definiëren.

De psychiatrische problematiek is divers: er zijn mensen met stemmingsstoornissen (depressies en manieën), psychotische stoornissen (o.a. schizofrenie), verstandelijke beperkingen en verslavingsproblemen (al of niet in combinatie met psychiatrie).

De patiënten worden medicamenteus behandeld. Er is nauwelijks sprake van andere ‘’therapieën’’. Het personeel is weinig geschoold met betrekking tot psychiatrische zorg.

De financiële middelen zijn beperkt. Weliswaar krijgt het personeel salaris, maar voeding en medicatie voor de patiënten komen regelmatig in gedrang. Bovendien verblijven de patiënten in een onveilig gebouw.

Er moet veel gebeuren zowel op het terrein van de kwaliteit van zorg als wat betreft het onderhoud van het gebouw.

 

Wij willen niet passief toekijken!

Wij zijn het bestuur van de Nederlandse stichting ‘’Support Mental Health Care Tanka Tanka’’.  Een aantal van onze bestuursleden hebben jarenlang en met veel plezier in de Nederlandse psychiatrie gewerkt. Wij reizen met regelmaat op persoonlijke kosten naar Gambia. Hierdoor is de band met de medewerkers en de problematiek van het psychiatrische ziekenhuis Tanka Tanka groot.

Wij ondersteunen Tanka Tanka Psychiatric Hospital door onder meer:

  • Kennis en deskundigheid m.b.t. zorg, management en voorzieningen over te dragen en;

  • Fondsen te werven, sponsoren aan te trekken, activiteiten en/of bijeenkomsten te organiseren.

We kiezen voor projecten die het management en de medewerkers van het ziekenhuis noodzakelijk vinden, maar houden de noodzaak en haalbaarheid kritisch tegen het licht.

En maken vervolgens heldere afspraken over welke ondersteuning er verwacht mag worden.

 

In Nederland zoeken we samenwerking met partijen als de GGZ, NGO's, bouwwereld, onderwijs, enz.) en in Gambia met de overheid, andere organisaties die zich richten op de psychiatrie, enz.)

 

Onze kernwaarden zijn:

 

  • Integriteit (betrouwbaarheid, een open wijze van omgaan met elkaar) en dienstbaarheid (ambitie is gericht op belang van psychiatrische patiënten in Gambia en de organisatie Tanka Tanka);

 

  • Betrokken en besluitvaardig: gericht op het realiseren van resultaten; besluitvorming over projecten is transparant;

 

  • Aanspreekbaar: het nemen en het afleggen van verantwoordelijkheid;

 

  • Doortastend: komen van probleemstelling via analyse tot actie.

 

Het is te gemakkelijk om te denken dat de overheid in Gambia of het algemeen ziekenhuis zelf zijn problemen moeten oplossen en dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de psychiatrische zorg van deze patiënten en het gebouw waarin ze leven. Of dat ze het eigenlijk wel af kunnen zonder onze bemoeienis.

Ons mening is dat we niet achterover kunnen en willen leunen of ons opsluiten in onze eigen comfortabele wereld.

Als een ziekenhuis in een ontwikkelingsland als Gambia zijn eigen patiënten niet de zorg kan geven die noodzakelijk is en niet in een veilig gebouw kan onderbrengen, hebben en voelen wij de verantwoordelijkheid en de plicht na te gaan wat er gedaan kan worden.

Het gaat om mensen die er niets aan kunnen doen dat ze nu eenmaal in Gambia zijn geboren.

 

Wil jij/willen jullie Tanka Tanka ook ondersteunen!

We vragen je om je met ons verwant te voelen en je expertise en financiële middelen ter beschikking te stellen voor de projecten die wij binnen Tanka Tanka aan het opzetten zijn. Dit zijn projecten op het terrein van (de kwaliteit) van de zorg, de voorzieningen (onderhoud gebouw, facilitaire dienstverlening, enz.) en het management.

Je verwant voelen met ons betekent dat je betrokken raakt en verbindt met het verbeteren van de zorg voor de patiënten en van de leefomgeving van Tanka Tanka.

 

Met jouw/jullie hulp krijgen we dit van de grond!!