"1 euro per maand actie" voor Tanka Tanka.

 

Elke ondersteuning is welkom, steun daaromde stichting met 1 euro per maand.

Wilt u mee doen?


Dat kan door uw bijdrage over te maken op de rekening van Stichting SMHC Tanka Tanka:onder vermelding van: 

"1 euro per maand actie"Stichting SMHC Tanka Tanka. RABObank IBAN:NL57 RABO 0330149199

De stichtingbeschikt sinds april 2019 over de ANBI-status.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, wij zijn daar heel blij mee. Al die euro's tezamen zorgen ervoor dat de stichting aan de projecten in psychiatrisch ziekenhuis kan werken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka in Gambia is één van de weinige psychiatrische ziekenhuizen in West-Afrika en maakt deel uit van het algemeen ziekenhuis ‘Edward Franciss Small Teaching Hospital (EFSTH) in Banjul’, de hoofdstad van Gambia.   Het is een gesloten instelling waar 80 tot 100 patiënten verblijven. Het betreft hier veelal de sociaal zwakkere en kansarme mensen met acute psychiatrische problematiek, die vaak worden verstoten uit de samenleving.

            

Tot eind 2017 werd Tanka Tanka ondersteund door de Stichting Gambia Tanka Tanka, deze stichting heeft het psychiatrisch ziekenhuis in 2009 laten bouwen en het in de jaren daarna steeds ondersteund. Het stichtingsbestuur heeft na vele jaren actief zijn en het grotendeels behalen van hun doelen (namelijk het realiseren en onderhouden van dit psychiatrisch ziekenhuis) hun activiteiten beëindigd. Hierna heeft de nieuw opgerichte stichting (Foundation Support Mental Health Care Tanka Tanka) besloten om het  faciliterende werk voort te zetten. Deze nieuwe stichting (FSMHCTT) is opgericht op 22 maart 2018.

De stichting zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de psychiatrische zorg in de meest brede zin in het psychiatrisch ziekenhuis Tanka Tanka. Om de missie te realiseren werkt de stichting vanuit een projectmatige aanpak nauw samen met management en de medewerkers van Tanka Tanka.  
De projecten zijn gericht op het verbeteren van kwaliteit van de zorg en veiligheid van de voorzieningen (gebouw, onderhoud, facilitaire dienstverlening, enz.). Hiervoor is financiële ondersteuning noodzakelijk waarmee Tanka Tanka wordt geholpen bij het organiseren van (bij)scholing en voorzien van materialen en middelen waaraan ernstige tekorten zijn .

 

HELPT U ONS FINANCIEEL OM DE ONDERSTEUNING TE BIEDEN 
 

20161125_115528.jpg